WIENER BLUT OP. 354

back 78 rpm


Wiener Blut Op. 354

12198-A/B, RCA Victor Red Seal USA
Boston Pops with Arthur Fiedler conducting

  1. 12198-A: Wiener Blut Op. 354 - Part 1 (J. Strauss)
    Recording date: June 28, 1937
  2. 12198-B: Wiener Blut Op. 354 - Part 2 (J. Strauss)
    Recording date: June 28, 1937